Bạn đang ở : Trang chủ Trang thiết bị XN Các Labo thuộc TT kiểm nghiệm VS ATTP khu vực phía Nam

Các Labo thuộc TT kiểm nghiệm VS ATTP khu vực phía Nam

Email In PDF.

Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và thực phẩm nhập khẩu. Chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai phương pháp kiểm nghiệm ATVSTP chuyên sâu về hóa lý, vi sinh theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng các thường quy kỹ thuật.

Lĩnh vực xét nghiệm sinh học: vi khuẩn, virus, vi nấm, ký sinh trùng, nấm mốc – men; độc tố vi sinh vật; thực phẩm biến đổi gen.

Lĩnh vực xét nghiệm hóa học: thành phần dinh dưỡng; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; tồn sư thuốc kháng sinh; hormon, thuốc thú y, các chất tăng trưởng; kim loại nặng, độc tố khác trong thực phẩm; phụ gia thực phẩm, bao bì thực phẩm.

Labo AAS

Thực hiện các kỹ thuật phân tích sử dụng hệ thống máy quang phổ hấp thu và máy quang phổ phát xạ nguyên tử để phân tích các nguyên tố kim loại nặng: As, Pb, Hg, Zn ... trên các mẫu thực phẩm, nước, độc chất thực phẩm, môi trường, bao bì thực phẩm, ..

Labo GC

Thực hiện các kỹ thuật phân tích sử dụng hệ thống máy sắc ký khí để phân tích các loại thuốc bảo vệ thực vật, độc tố tự nhiên hay tổng hợp (DHA, 3-MCPD, Melamine, DEHP, ...), các chất phụ gia thực phẩm, các hợp chất hữu cơ khác, ... trên các mẫu thực phẩm, độc chất thực phẩm, môi trường, nước.

Labo HPLC

Thực hiện các kỹ thuật phân tích sử dụng hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao để phân tích các chất phụ gia, chất ngọt tổng hợp, chất bảo quản, kháng sinh, các độc tố, các chất tăng trưởng, Vitamin, ... trên các mẫu thực phẩm, độc chất thực phẩm, môi trường.

Labo Lý hóa thực phẩm

Thực hiện phân tích các chỉ tiêu như: Đạm, đường, béo, ... và các chỉ tiêu lý hóa cơ bản khác.

Labo Vi sinh thực phẩm

Thực hiện xét nghiệm: định tính và định lượng các vi sinh vật chủ điểm vệ sinh và vi sinh vật gây bệnh có trong các loại thực phẩm; phát hiện thực phẩm biến đổi gen (GMO).

Phòng vi sinh thực phẩm

Phòng vi nấm phực phẩm

Hệ thống Elisa

Máy Realtime – PCR

Hệ thống phân tích GMO

 

Social Determinants Network