Bạn đang ở : Trang chủ Trang thiết bị XN Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm

Email In PDF.

Thực hiện các hợp đồng lấy mẫu phân tích chất lượng nước (nước sinh hoạt, ăn uống, nước thải…), vi sinh không khí tại các nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… Phối hợp khoa Sức Khỏe Môi Trường tư vấn hỗ trợ các đơn vị cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng nước đạt theo yêu cầu chất lượng của BộY tế.

Thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm hơi khí độc, các yếu tố vật lý phục vụ cho công tác kiểm tra môi trường lao động.

Phối hợp với Khoa Sức khỏe Lao động bệnh nghề nghiệp thực hiện công tác phân tích các chỉ tiêu

Labo Hóa – Độc chất môi trường:

Đếm sợi amiăng trong không khí bằng kính hiển vi tương phản pha

Phân tích mẫu bụi Silic bằng quang phổ hồng ngoại

Phân tích dầu tổng trên máy đo dầu

Phân tích kim loại trên máy AAS

Phân tích Pesticides, VOCs trên máy GC

Phân tích các ion trên máy IC

Labo Vi sinh môi trường:

Xét nghiệm vi sinh nước phương pháp màng lọc

Xét nghiệm vi sinh môi trường

Labo Sinh hóa – Huyết học:

Xét nghiệm sinh hóa bệnh nghề nghiệp

Xét nghiệm sinh hóa lâm sàng

Xét nghiệm huyết học

Tổng phân tích nước tiểu

Labo Vật lý môi trường:

Xét nghiệm tồng hoạt độ alpha, beta trong nước