Bạn đang ở : Trang chủ Trang thiết bị XN

Trang thiết bị XN

Các Labo thuộc TT kiểm nghiệm VS ATTP khu vực phía Nam

Email In PDF.

Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và thực phẩm nhập khẩu. Chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai phương pháp kiểm nghiệm ATVSTP chuyên sâu về hóa lý, vi sinh theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng các thường quy kỹ thuật.

Lĩnh vực xét nghiệm sinh học: vi khuẩn, virus, vi nấm, ký sinh trùng, nấm mốc – men; độc tố vi sinh vật; thực phẩm biến đổi gen.

Lĩnh vực xét nghiệm hóa học: thành phần dinh dưỡng; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; tồn sư thuốc kháng sinh; hormon, thuốc thú y, các chất tăng trưởng; kim loại nặng, độc tố khác trong thực phẩm; phụ gia thực phẩm, bao bì thực phẩm.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 08:54

Các Labo thuộc khoa Xét nghiệm

Email In PDF.

Thực hiện các hợp đồng lấy mẫu phân tích chất lượng nước (nước sinh hoạt, ăn uống, nước thải…), vi sinh không khí tại các nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… Phối hợp khoa Sức Khỏe Môi Trường tư vấn hỗ trợ các đơn vị cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng nước đạt theo yêu cầu chất lượng của BộY tế.

Thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm hơi khí độc, các yếu tố vật lý phục vụ cho công tác kiểm tra môi trường lao động.

Phối hợp với Khoa Sức khỏe Lao động bệnh nghề nghiệp thực hiện công tác phân tích các chỉ tiêu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 08:56

Social Determinants Network