Bế giảng lớp tập huấn kỹ thuật đánh giá các yếu tố vệ sinh trong phòng học

In

Nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng đánh giá các yếu tố vệ sinh trong phòng học cho cán bộ phụ trách công tác y tế tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn “ Kỹ thuật đánh giá các yếu tố vệ sinh trong phòng học” từ ngày 05/6/2019 đến ngày 07/6/2019.

Khóa học gồm 34 học viên tham dự là cán bộ phụ trách công tác y tế trường học tại các Trung tâm Y tế quận/huyện thuộc Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế Dự phòng Tp. Hồ Chí Minh.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên được trang bị các kiến thức về kỹ thuật đánh giá các yếu tố trong phòng học như sau:

- Kỹ thuật đánh giá vệ sinh về bảng và bàn ghế học sinh

- Kỹ thuật đánh giá chiếu sáng phòng học

- Kỹ thuật đánh giá tiếng ồn trong phòng học

- Kỹ thuật đánh giá khí O2 & CO2 trong môi trường trường học

- Kỹ thuật đánh giá vi khí hậu trong phòng học

- Yêu cầu, kỹ thuật đánh giá các yếu tố vệ sinh trường học

Kết thúc khóa học, 34/34 học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/8/2013.