Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến 1/2018) TTĐT 25
2 Chiêu sinh lớp chuyên môn về y tế lao động và an toàn lao động TTĐT 125
3 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện TTĐT 84
4 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 11 TTĐT 189
5 Kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm- tháng 11 Nguyễn Quang Huy 157
6 Chiêu sinh chuyên môn về y tế lao động tháng 11 TTĐT 201
7 Chiêu sinh An toàn Vệ sinh lao động nhóm 5-Tháng 11 TTĐT 154
8 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động nhớm 5-tháng 10 TTĐT 176
9 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện- tháng 10 TTĐT 142
10 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 230
11 Chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động tháng 9 TTĐT 204
12 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 10 TTĐT 234
13 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 10 TTĐT 214
14 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế- tháng 9 TTĐT 214
15 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 9 TTĐT 312
16 Kỹ thuật lấy mẫu phụ vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (dự kiến tháng 9) TCHC 257
17 Thông báo chiêu sinh lớp giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt TTĐT 250
18 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 326
19 Thông báo chiêu sinh lớp y tế trường học TTĐT 317
20 Chiêu sinh Kỹ năng thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp -tháng 8 TTĐT 277
21 Thông báo chiêu sinh lớp chuyên môn về YTLĐ TTĐT 371
22 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm TTĐT 283
23 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế tháng 8/2017 TTĐT 343
24 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8/2017 TTĐT 533
25 Thông báo chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 3/2017 TTĐT 717
26 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Bệnh viện-dự kiến khai giảng tháng 7/2017 TTĐT 478
27 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động tháng 7 Nguyễn Quang Huy 522
28 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động TTĐT 565
29 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 492
30 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm TTĐT 445
31 Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra TTĐT 331
32 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 TTĐT 335
33 Chiêu sinh khóa huấn luyện sơ cấp cứu và huấn luyện vệ sinh lao động TTĐT 469
34 Chiêu sinh lớp quản lý Bệnh viện (dự kiến khai giảng 15/5/2017) TTĐT 706
35 Chiêu sinh lớp kỹ thuật kháng sinh đồ TTĐT 522
36 Chiêu sinh lớp Quan trắc môi trường lào động TTĐT 650
37 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh gây bệnh trong nước thải TTĐT 442
38 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến khai giảng13/4/2017) TTĐT 653
39 Chiêu sinh lớp Y tế lao động -tháng 4 TTĐT 705
40 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 646
41 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm -Thời gian dự kiến: 27/3/2017 đến 03/4/2017 TTĐT 554
42 Chiêu sinh lớp “Quản lý bệnh viện” Thời gian dự kiến: 16/3/2017 đến 20/4/2017 TTĐT 563
43 Chiêu sinh lớp “Quản lý bệnh viện” - Thời gian dự kiến: 16/3/2017 đến 20/4/2017 (tuần học vào thứ 5 và thứ 6) TTĐT 499
44 Chiêu sinh lớp “Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và ứng dụng phân tích kim loại trong nước, nông sản, thủy sản và thực phẩm” - Thời gian dự kiến: 06/3/2017 đến 10/3/2017 (học từ thứ 2 đến thứ 6) TTĐT 436
45 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP XÉT NGHIỆM NĂM 2017 TTĐT 857
46 Dự kiến mở các lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm vào các tháng trong năm 2017 TTĐT 503
47 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện Thời gian dự kiến: 16/02/2017 đến 17/3/2017 (tuần học vào thứ 5 và thứ 6) TTĐT 442
48 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (Thời gian dự kiến: 20/02/2017 đến 01/3/2017) TTĐT 374
49 Thông báo: Biểu phí khóa học “huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” TTĐT 799

Social Determinants Network