Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo ngắn hạn

Thông báo lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn, các lớp dịch vụ ... về lãnh vực xét nghiệm và y tế công cộng

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động nhớm 5-tháng 10 TTĐT 22
2 Chiêu sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viện- tháng 10 TTĐT 28
3 Thông báo chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 76
4 Chiêu sinh lớp an toàn vệ sinh lao động tháng 9 TTĐT 117
5 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 10 TTĐT 91
6 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện - dự kiến tháng 10 TTĐT 132
7 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế- tháng 9 TTĐT 127
8 Chiêu sinh lớp y tế lao động tháng 9 TTĐT 242
9 Kỹ thuật lấy mẫu phụ vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (dự kiến tháng 9) TCHC 182
10 Thông báo chiêu sinh lớp giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt TTĐT 186
11 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 246
12 Thông báo chiêu sinh lớp y tế trường học TTĐT 224
13 Chiêu sinh Kỹ năng thăm dò chức năng trong chẩn đoán bệnh nghề nghiệp -tháng 8 TTĐT 227
14 Thông báo chiêu sinh lớp chuyên môn về YTLĐ TTĐT 303
15 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh kiểm tra an toàn thực phẩm TTĐT 222
16 Chiêu sinh lớp quản lý chất thải y tế tháng 8/2017 TTĐT 267
17 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 8/2017 TTĐT 391
18 Thông báo chiêu sinh các lớp xét nghiệm quí 3/2017 TTĐT 601
19 Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Bệnh viện-dự kiến khai giảng tháng 7/2017 TTĐT 378
20 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động tháng 7 Nguyễn Quang Huy 446
21 Chiêu sinh lớp Chuyên môn về y tế lao động TTĐT 479
22 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 414
23 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm TTĐT 353
24 Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu thanh kiểm tra TTĐT 269
25 Thông báo chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện tháng 6 TTĐT 261
26 Chiêu sinh khóa huấn luyện sơ cấp cứu và huấn luyện vệ sinh lao động TTĐT 402
27 Chiêu sinh lớp quản lý Bệnh viện (dự kiến khai giảng 15/5/2017) TTĐT 606
28 Chiêu sinh lớp kỹ thuật kháng sinh đồ TTĐT 446
29 Chiêu sinh lớp Quan trắc môi trường lào động TTĐT 569
30 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh gây bệnh trong nước thải TTĐT 365
31 Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện ( dự kiến khai giảng13/4/2017) TTĐT 572
32 Chiêu sinh lớp Y tế lao động -tháng 4 TTĐT 634
33 Chiêu sinh lớp quan trắc môi trường lao động TTĐT 579
34 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm -Thời gian dự kiến: 27/3/2017 đến 03/4/2017 TTĐT 467
35 Chiêu sinh lớp “Quản lý bệnh viện” Thời gian dự kiến: 16/3/2017 đến 20/4/2017 TTĐT 471
36 Chiêu sinh lớp “Quản lý bệnh viện” - Thời gian dự kiến: 16/3/2017 đến 20/4/2017 (tuần học vào thứ 5 và thứ 6) TTĐT 413
37 Chiêu sinh lớp “Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và ứng dụng phân tích kim loại trong nước, nông sản, thủy sản và thực phẩm” - Thời gian dự kiến: 06/3/2017 đến 10/3/2017 (học từ thứ 2 đến thứ 6) TTĐT 357
38 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP XÉT NGHIỆM NĂM 2017 TTĐT 747
39 Dự kiến mở các lớp kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm vào các tháng trong năm 2017 TTĐT 417
40 Chiêu sinh lớp quản lý bệnh viện Thời gian dự kiến: 16/02/2017 đến 17/3/2017 (tuần học vào thứ 5 và thứ 6) TTĐT 357
41 Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (Thời gian dự kiến: 20/02/2017 đến 01/3/2017) TTĐT 323
42 Thông báo: Biểu phí khóa học “huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” TTĐT 721

Social Determinants Network