Bạn đang ở : Trang chủ Sức khoẻ môi trường Giới thiệu các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mới được ban hành 2015

Giới thiệu các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mới được ban hành 2015

Email In PDF.

Tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuât quốc gia (sau đây gọi tắt là QCVN)

về môi trường trong đó có 01 QCVN mới quy định về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu, mã hiệu là QCVN 60-MT:2015/BTNMT và 05 QCVN thay thế cho các phiên bản QCVN tương ứng trước đây.

 

Stt

Số hiệu và tên quy chuẩn

Hình thức ban hành

Nội dung chính

Thời gian có   hiệu lực

1.

QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy định về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Thay thế cho

QCVN 03:2008/BTNMT

Điều chỉnh tăng thêm 01 thông số (Crom) lên thành 06 thông số được quy định. So với QCVN cũ, giá trị giới hạn tối đa hàm lượng của Cadimi (Cd) giảm trong khi các kim loại khác tăng từ 1 đến 3 lần

Từ 01/3/2016

2.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Thay thế cho

QCVN 08:2008/BTNMT

điều chỉnh tăng thêm 02 thông số Mangan (Mn) và Tổng Cacbon hữu cơ (TOC), bỏ 02 nhóm thông số là hóa chất bảo vệ thực vật Phospho hữu cơ và Hóa chất trừ cỏ, đổi thông số Crom (III) thành thông số tổng Crom. Giới hạn của thông số Cyanua (CN-) và nhóm hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ được điều chỉnh tăng

Từ 01/3/2016

3.

QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Thay thế cho

QCVN 09:2008/BTNMT

Điều chỉnh tên gọi từ chất lượng nước ngầm thành chất lượng nước dưới đất.

Tên gọi của một số thông số được điều chỉnh (COD điều chỉnh thành Chỉ số pecmanganat, Chất rắn tổng số được điều chỉnh thành Tổng chất rắn hòa tan). Thêm thông số niken (Ni), phenol và hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ. Giới hạn của một số thông số amoni được điều chỉnh tăng 10 lần từ 0,1 mg/l thành 1mg/l.

Từ 01/3/2016

4

QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Thay thế cho

QCVN 10:2008/BTNMT

Bổ sung thêm thành phần nước biển gần bờ với 16 thông số (pH, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Jg, CN-, HCBVTV nhóm Clo hữu cơ, Phenol và Tổng dầu mỡ khoáng)

Từ 01/3/2016

5.

QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản

Thay thế cho

QCVN 11:2008/BTNMT

Bổ sung thêm quy định về thông số Tổng Photpho, quy định về giới hạn của các thông số hầu như không có sự thay đổi

Từ 01/3/2016

6.

QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Ban hành mới

Quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận. Quy chuẩn này đưa ra giá trị làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của 06 thông số ô nhiễm (pH, BOD5 ở 20oC, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng nitơ (tính theo N), Tổng phốt pho (tính theo P)

Từ 01/3/2016

Chi tiết các Quy chuẩn Việt Nam xem file đính kèm./.

 

Social Determinants Network

Who's online

Hiện có 65 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay750
mod_vvisit_counterHôm qua2822
mod_vvisit_counterTuần này7475
mod_vvisit_counterTuần trước21906
mod_vvisit_counterTháng này46394
mod_vvisit_counterTháng trước81082
mod_vvisit_counterTổng cộng11441034

Hôm nay : 16 - 08 - 2018