Bạn đang ở : Trang chủ Sức khỏe cộng đồng

Sức khỏe cộng đồng

Xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam

Email In PDF.

Già hóa dân số là vấn đề lớn mà các nước đang phát triển đang phải đối mặt. Theo dự báo, số người cao tuổi ở khu vực này sẽ tăng gấp 4 lần trong vòng 50 năm tới. Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn “dân số già” vào năm  2017. Người cao tuổi không ngừng tăng lên về số lượng tương đối và số tuyệt đối. Tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) trong tổng dân số tăng từ 6,9% (1979) lên 9,5% (2007) [1].

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 15:54

Trang 2 trong tổng số 2

Social Determinants Network