Bạn đang ở : Trang chủ Nhận mẫu và trả kết quả XN Hướng dẫn cách lấy mẫu

Hướng dẫn cách lấy mẫu

Email In PDF.

Kết quả phân tích chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố: phương pháp phân tích, trình độ nhân viên, máy móc thiết bị, hóa chất, cách thức lấy mẫu, bảo quản mẫu ..... Trong đó, việc lấy mẫu phân tích góp phần không nhỏ trong việc phản ánh đúng thực tế của kết quả phân tích.

Việc lấy mẫu phân tích cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đại diện đúng cho đối tượng cần nghiên cứu
  • Đáp ứng đúng yêu cầu cần kiểm nghiệm
  • Không làm mất hay nhiễm bẩn thêm chất cần phân tích
  • Phù hợp với phương pháp chọn để phân tích
  • Có khối lượng đủ để phân tích
  • Mẫu có lý lịch, ghi các điều kiện rõ ràng
  • Đảm bảo thực hiện đúng QA/QC
 

Social Determinants Network