Bạn đang ở : Trang chủ Nhân sự xét nghiệm

Nhân sự xét nghiệm

Khoa xét nghiệm

Email In PDF.

Tập thể Viên chức khoa Xét nghiệm

Tình hình nhân sự: Tổng số VC-NLĐ : 34. Trong đó: Nam : 12, Nữ : 22

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ : 07. Đại học : 14. Trung cấp : 11. Khác : 02

- Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu về các chỉ tiêu lý học – phóng xạ – hóa học – độc chất học – vi sinh vật học theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Thực hiện các xét nghiệm: sinh hóa, huyết học phục vụ công tác phòng bệnh và chữa bệnh.

Sơ đồ tổ chức khoa xét nghiệm

1) Labo Vật lý Môi trường

- Phân tích các chỉ tiêu phóng xạ trong môi trường đất, nước, không khí, chất thải và thực phẩm.

- Đào tạo về lĩnh vực an toàn bức xạ, phân tích phóng xạ.

2) Labo Hóa – Độc chất Môi trường

- Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu về các chỉ tiêu hóa – độc chất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Đào tạo về lĩnh vực hóa – độc chất trong môi trường.

3) Labo Vi sinh Môi trường

- Xét nghiệm các mẫu vi sinh đất, nước, không khí, chất thải.

- Kiểm định hiệu quả xử lý vi sinh của thiết bị xử lý chất thải y tế.

- Phân tích, đánh giá và kiểm định cấp độ sạch, cấp độ vô trùng của phòng sạch; phòng mổ và các khu vực đòi hỏi cấp độ sạch, vô trùng; các dụng cụ y tế.

- Đào tạo về lĩnh vực vi sinh môi trường.

4) Labo Sinh hóa - huyết học:

- Thực hiện công tác xét nghiệm bệnh phẩm (máu, nước tiểu, phân,...) để giám sát, đánh giá ô nhiễm môi trường, bệnh lý con người phục vụ công tác vệ sinh phòng bệnh, chẩn đoán sớm bệnh thông thường, bệnh nghề nghiệp, các bệnh không lây và khám sức khỏe định kỳ.

- Đào tạo về lĩnh vực sinh hóa - huyết học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 08 Tháng 12 2012 16:18

Social Determinants Network