Bạn đang ở : Trang chủ Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giới thiệu chung về phương pháp nghiên cứu định tính GS.TS Lê Hoàng Ninh 3879
2 Đại cương về thiết kế nghiên cứu định tính GS.TS Lê Hoàng Ninh 3028
3 Phương pháp nghiên cứu định tính GS.TS Lê Hoàng Ninh 2685
4 Thiết kế nghiên cứu định tính và định lượng trong dịch tễ học GS.TS Lê Hoàng Ninh 2577
5 Data Analysis in Qualitative Research GS.TS Lê Hoàng Ninh 1934
6 Tổng quan nghiên cứu định tính và định lượng GS.TS Lê Hoàng Ninh 2864
7 Các phương pháp và kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính GS.TS Lê Hoàng Ninh 2731
8 Phân tích và xử lý thông tin trong nghiên cứu định tính GS.TS Lê Hoàng Ninh 3888

Social Determinants Network