Bạn đang ở : Trang chủ Lịch công tác tuần của Viện

Lịch công tác tuần của Viện

Lịch công tác tuần từ 9/4 đến 13/4

Email In PDF.

Thứ-ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

09/4

-   8g15: Đánh giá lại ISO/IEC 17025:2005 của BoA năm 2018 (từ ngày 09/4 đến hết ngày 11/4/2018) - TP tham dự: Ts. Chính, các Quản lý, QLCL, QLKT hệ thống ISO 17025 của Trung tâm KN, Khoa XN, Khoa SKMT, phòng QTVTCD và phòng QLCL tham dự (HT lầu 1)

-   Ts Nhật, Ths Kim Anh đi công tác tại Thái Bình (cả tuần)

-   Lớp Chuyên môn về Y tế lao động từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018 (HT 1.2)

-   Lớp Quản lý chất lượng bệnh viện từ ngày 12/4/2018 đến ngày 26/4/2018 tại Bệnh viện Bà Rịa

-   Ths Thoan đi công tác tại Bình Dương (cả ngày)

-    14g00: Họp Giao ban Viện (HT 1 nhà 22)

Thứ ba

10/4

Thứ tư

11/4

-    14g00: Đoàn chuyên gia BoA họp và chuẩn bị báo cáo (phòng họp chuyên gia)

-    16g00-17g00: Họp kết thúc đánh giá hệ thống ISO/IEC 17025:2005 của đoàn BoA với Viện - TP tham dự: Ts. Chính, các Quản lý, QLCL, QLKT hệ thống ISO 17025 của Trung tâm KN, Khoa XN, Khoa SKMT, phòng QTVTCD và phòng QLCL và các thành viên liên quan trong hệ thống tham dự (HT lầu 1)

Thứ năm

12/4

-    14g30: Tiếp Chuyên gia của Công ty khoa học Hợp Nhất – Mời Ts Phương và TTKN tham dự (HT 1 nhà 22)

Social Determinants Network