Bạn đang ở : Trang chủ Kiểm tra nhà nước về VSATTP Triển khai mở hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu Cảng Cát Lái và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Triển khai mở hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu Cảng Cát Lái và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại 02 cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I và sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất theo địa chỉ:

1. Văn phòng làm việc tại Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (cảng Cát Lái)

- Địa chỉ: A100 Tầng 1, tòa nhà 5 tầng, Lê Phụng Hiểu (Cũ), Tân Cảng Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại cảng Cát Lái

2. Văn phòng làm việc tại Cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

- Địa chỉ: Tầng 1 – Văn phòng nhà ga SCSC (cầu thang số 3), số 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tại cửa khẩu các thủ tục sau:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra hàng thực phẩm nhập khẩu;

- Tiến hành kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ngay tại cửa khẩu theo thông báo của doanh nghiệp;

- Trả kết quả kiểm tra hàng thực phẩm nhập khẩu;

- Kiểm tra hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành trên đã chính thức làm việc từ ngày 4/1/2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO: Về việc mở rộng thí điểm thực hiện Một cửa quốc gia

Thực hiện công văn số 5376/ATTP-VP ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Cục An toàn thực phẩm về việc mở rộng thí điểm thực hiện Một cửa quốc gia.

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến quý doanh nghiệp như sau:

- Đối tượng: Thủ tục hành chính Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 31/12/2015. Từ ngày 01/01/2016 sẽ triển khai chính thức.

- Địa điểm áp dụng: Cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện thủ tục Cấp giấy xác nhận lô hàng thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản. Hiện nay Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh có cử nhân viên để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản và sử dụng quy trình xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu về chất lượng thực phẩm nhập khẩu trên hệ thống Một cửa quốc gia.

Doanh nghiệp cần hỗ trợ liên lạc số điện thoại 08.39540097 gặp thạc sĩ Lê Anh Đào hoặc 08.38563165 gặp thạc sĩ Dương Thị Phương Thảo.

Trân trọng./.

Viện trưởng

(đã ký)

________________________________________________________________________________

Thông báo: Về việc thực hiện Thông tư số 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

Ngày 21 tháng 12 năm 2015 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 52/2015/TT-BYT Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Thông tư số 52/2015/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 02 năm 2016 và thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế.

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế về hồ sơ, thủ tục đăng ký kiểm tra và các biểu mẫu đăng ký kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Gồm các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo phụ lục 01 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương (đính kèm phụ lục 01)

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ cơ đăng ký tại phòng nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu - Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ gồm có:

2.1. Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo mẫu được quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư (số lượng 03 bản trong trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy).

2.2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có dấu xác nhận của thương nhân kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản lấy trên mạng trực tuyến có đóng dấu của thương nhân đối với hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

2.3. Thông báo của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho phép được áp dụng phương thức kiểm tra giảm (nếu có).

2.4. Giấy tờ ủy quyền của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân làm công việc nhập khẩu sản phẩm thực phẩm (nếu có).

2.5. Bản sao danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list).

2.6. Bản sao có chứng thực và có xác nhận của chủ hàng: Vận đơn (Bill of lading); hóa đơn (Invoice).

Thông tin hướng dẫn và tải phụ lục biểu mẫu xin vào website: www.iph.org.vn vào mục dịch vụ kiểm tra nhà nước về VSATTP hoặc liên lạc phòng Kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm nhập khẩu, điện thoại số 08.39540097 và 08. 38563165 để được hướng dẫn.

 

Social Determinants Network