Bạn đang ở : Trang chủ Kiểm tra nhà nước về VSATTP Thông báo: Về việc thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BCT về việc Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Thông báo: Về việc thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BCT về việc Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Email In PDF.

 

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương về việc Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013 và công văn số 497/BCT-KHCN ngày 20/01/2014 của Bộ Công Thương về việc xác nhận đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo quý khách hàng đăng ký kiểm tra hàng thực phẩm nhập khẩu tại Viện:

Kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 các doanh nghiệp khi đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm các sản phẩm:

- Rượu, bia, nước giải khát.

- Sữa chế biến.

- Dầu thực vật.

- Sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

- Bao bì chứa đựng các sản phẩm trên.

Phải thực hiện theo yêu cầu sau:

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu gồm:

a) Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này ( có biểu mẫu kèm theo);

b) Bản sao có chứng thực Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền được Bộ Y tế ủy quyền cấp;

c) Bản sao công chứng Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa (Contract), danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list);

d) Bản sao có chứng thực và có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu: Vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

2. Trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra giảm, kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:

Bản sao có chứng thực hoặc các tài liệu liên quan chứng minh theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này (có kèm theo Điều 7 và Điều 8).

3. Khách hàng khi đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Yêu cầu khách hàng ghi đầy đủ các thông tin về lô hàng nhập khẩu theo các nội dung của Giấy Xác nhận đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm, số lượng 04 bản (có biểu mẫu kèm theo thông báo).

 

Social Determinants Network