Bạn đang ở : Trang chủ Kiểm tra nhà nước về VSATTP Danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Email In PDF.

STT

TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

MÃ SỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

NGƯỜI LIÊN HỆ/EMAIL

1

Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh

159 Hưng Phú, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh

03/2014/BYT-KNTP

LAS –NN 41

02/2015/BCT-KNTP

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Xem thêm danh sách đính kèm