Bạn đang ở : Trang chủ Kiểm tra nhà nước về VSATTP Thông báo v/v áp dụng nghị định 15/2018/NĐ - CP

Thông báo v/v áp dụng nghị định 15/2018/NĐ - CP

Email In PDF.

Căn cứ nghị định số 15/2018/NĐ – CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và công văn số 606/ATTP – KN ngày 06/02/2018 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế về việc đôn đốc thực hiện Nghị định, Viện Y tế công cộng Tp. HCM triển khai thực hiện các quy định trong lĩnh vực kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu như sau:

1- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra (biểu mẫu đính kèm thông báo)

- Bản tự công bố sản phẩm hoặc Giấy tiếp nhận/xác nhận còn hiệu lực

- Bản sao danh mục hàng hóa (Packing list)

- 03 Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt (bản chính) – áp dụng cho lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó và không đạt trong các lần thanh kiểm tra. Không áp dụng đối với lô hàng kiểm chặt theo cảnh báo của các Bộ chuyên ngành.

2- Không thực hiện lấy mẫu đối với các lô hàng đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường.

3- Trả kết quả kiểm tra trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ (hoặc theo nhu cầu của khách hàng)

Trân trọng./.