Bạn đang ở : Trang chủ Kiểm tra nhà nước về VSATTP

Kiểm tra nhà nước VSATTP

Triển khai mở hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu Cảng Cát Lái và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại 02 cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I và sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 15:33

Social Determinants Network