Bạn đang ở : Trang chủ Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm

Email In PDF.

Tập thể khoa Xét nghiệm

1. Cơ sở pháp lý

Ngày 24 tháng 3 năm 2011, Viện trưởng đã ký quyết định số 91/QĐ-VVS, thành lập Khoa Xét Nghiệm trên cơ sở sáp nhập labo lý hóa nước, labo vi sinh nước thuộc khoa Sức khỏe môi trường và labo sinh hóa huyết học, labo độc chất môi trường thuộc khoa Sức khỏe lao động-bệnh nghề nghiệp.

2. Chức năng – nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham gia quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo các trung tâm y tế địa phương, xây dựng và đề xuất các phương pháp kiểm nghiệm, các quy chuẩn Việt Nam, xây dựng thường qui kỹ thuật đồng thời thực hiện các dịch vụ phân tích kiểm nghiệm trong lĩnh vực: lý – phóng xạ – hóa – độc chất – vi sinh vật trong môi trường và phóng xạ trong thực phẩm; lĩnh vực kiểm định và đánh giá an toàn bức xạ; xét nghiệm sinh hóa - huyết học phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Thực hiện phân tích, kiểm định và cung cấp dịch vụ bao gồm:

- Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu về các chỉ tiêu lý – phóng xạ – hóa – độc chất – vi sinh vật theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng các chế phẩm diệt côn trùng.

- Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các giải pháp xử lý đất, nước, nước thải, khí, khí thải, rác thải nguy hại.

- Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng khí thải các lò đốt rác y tế đồng thời kiểm định thiết bị xử lý rác thải y tế.

- Phân tích, đánh giá và kiểm định cấp độ sạch, cấp độ vô trùng của phòng sạch theo WHO, ASEAN; phòng mổ và các khu vực đòi hỏi cấp độ sạch, vô trùng; các dụng cụ y tế.

- Kiểm nghiệm, giám sát, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm trong nước và nhập khẩu về chỉ tiêu phóng xạ.

- Kiểm định và đánh giá an toàn bức xạ trong các cơ sở bức xạ.

- Thực hiện đo đạc, lấy mẫu và khảo sát các yếu tố nguy cơ môi trường tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở, trường học và cộng đồng dân cư.

- Thực hiện công tác xét nghiệm sinh hóa - huyết học để giám sát, đánh giá ô nhiễm môi trường, bệnh lý con người phục vụ công tác vệ sinh phòng bệnh.

- Thực hiện các xét nghiệm phục vụ công tác chẩn đoán sớm bệnh thông thường, bệnh nghề nghiệp, các bệnh không lây và khám sức khỏe định kỳ.

- Xây dựng phòng thí nghiệm đạt các tiêu chuẩn ISO, đạt điều kiện kiểm chuẩn do ngành y tế qui định và các tiêu chuẩn khác.

- Tạo các mẫu thử nghiệm thành thạo và tổ chức thử nghiệm thành thạo để đánh giá tay nghề nhân viên và cán bộ y tế địa phương theo ISO 17043.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học:

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu về các chỉ tiêu lý – phóng xạ – hóa – độc chất – vi sinh vật trong đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến môi trường và sức khỏe con người; xét nghiệm sinh hóa - huyết học phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh.

- Tham gia nghiên cứu về các giải pháp quản lý hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường không khí.

- Tham gia nghiên cứu về công nghệ và cải tiến công nghệ trong xử lý đất, nước, chất thải rắn, vật liệu rắn, nước thải, khí thải từ các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình xét nghiệm, quy trình kiểm định, phục vụ cho công tác kiểm nghiệm, kiểm định các chỉ tiêu lý – phóng xạ – hóa – độc chất – vi sinh vật trong đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu và các chỉ tiêu phóng xạ trong thực phẩm.

- Nghiên cứu đánh giá an toàn bức xạ trong thực phẩm, môi trường và các cơ sở bức xạ.

- Tham gia nghiên cứu phối hợp các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

2.2.3. Chỉ đạo tuyến:

- Chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, năng lực kiểm định, năng lực kiểm nghiệm, giám sát chất lượng đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu về các chỉ tiêu lý – phóng xạ – hóa –độc chất – vi sinh vật theo thường qui kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cho các cơ sở y tế địa phương thuộc phạm vi Viện Vệ Sinh - Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh quản lý.

- Tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

2.2.4. Đào tạo:

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật, năng lực kiểm định, năng lực kiểm nghiệm, giám sát chất lượng đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu về các chỉ tiêu lý – phóng xạ – hóa – độc chất – vi sinh vật; năng lực kiểm nghiệm phóng xạ thực phẩm và đánh giá an toàn bức xạ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; xét nghiệm sinh hóa -huyết học cho các cơ sở y tế địa phương thuộc phạm vi Viện Vệ Sinh - Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

- Thực  hiện các lớp đào tạo dịch vụ theo yêu cầu cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu trong lĩnh vực: kiểm định, kiểm nghiệm, giám sát chất lượng đất, nước, không khí, chất thải, vật liệu về các chỉ tiêu lý – phóng xạ – hóa – độc chất – vi sinh vật;  kiểm nghiệm phóng xạ thực phẩm và đánh giá an toàn bức xạ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; xét nghiệm sinh hóa - huyết học.

2.2.5. Hợp tác quốc tế:

- Chủ động khai thác các nguồn đầu tư viện trợ của các tổ chức quốc tế, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua Viện Vệ Sinh - Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề xuất với Bộ Y tế thông qua Viện Vệ Sinh - Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và tổ chức quốc tế kể cả tổ chức phi Chính phủ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Khoa, đề xuất cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến làm việc tại Khoa sau khi được Viện Vệ Sinh - Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thông qua.

- Tham gia tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo và các lớp học quốc tế thuộc phạm vi Khoa quản lý theo đúng các quy định.

3. Sơ đồ tổ chức – nhân sự

3.1. Sơ đồ tổ chức


3.2. Nhân sự

- Tổng số VC- NLĐ : 34. Trong đó : 12 Nam; 22 Nữ.

- Trình độ chuyên môn : 06 Thạc sĩ ; 15 Đại học; 11 Trung cấp; 02 Khác.

 

Social Determinants Network

Who's online

Hiện có 38 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1290
mod_vvisit_counterHôm qua2318
mod_vvisit_counterTuần này7862
mod_vvisit_counterTuần trước13915
mod_vvisit_counterTháng này50879
mod_vvisit_counterTháng trước67266
mod_vvisit_counterTổng cộng12186928

Hôm nay : 25 - 04 - 2019