Bạn đang ở : Trang chủ Dịch bệnh - thảm hoạ Cúm A/H7N9

Cúm A/H7N9

Tình hình cúm A/H7N9

Ngày WHO
thông báo

Tổng số
Cas mắc

Tổng số
Cas chết

Địa điểm

01/04/2013

3

2

Trung Quốc

03/04/2013

7

2

Trung Quốc

04/04/2013

11

5

Trung Quốc

05/04/2013

16

6

Trung Quốc

06/03/2013

18

6

Trung Quốc

07/04/2013

21

6

Trung Quốc

09/04/2012

24

7

Trung Quốc

10/04/2013

28

9

Trung Quốc

11/04/2013

38

10

Trung Quốc

12/04/2013

43

11

Trung Quốc

13/04/2013

49

11

Trung Quốc

14/04/2013

51

11

Trung Quốc

15/04/2013

60

13

Trung Quốc

16/04/2013 63 14 Trung Quốc
17/04/2013 82 17 trung quốc
18/04/2013 87 17 Trung Quốc
19/04/2013 91 17 Trung Quốc
20/04/2013 96 18 Trung Quốc
21/04/2013 102 20 Trung Quốc
22/04/2013 104 21 Trung Quốc
23/04/2013 108 22 Trung Quốc
24/04/2013 108 22 Trung Quốc
25/04/2013 109 22 Trung Quốc
29/04/2013 126 24 Trung Quốc
02/05/2013 128 26 Trung Quốc
07/05/2013 130 31 Trung Quốc
08/05/2013 131 32 Trung quốc
17/05/2013 131 36 Trung Quốc
31/05/2013 132 37 Trung Quốc
16/10/2013 136 45 Trung Quốc, Đài Loan

Nguồn: http://www.who.int

Những câu hỏi về cúm A/H7N9 trên người

TÌNH HÌNH CÚM A/H7N9 TRÊN CÁC BÁO ĐIỆN TỬ:

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tình hình cúm 24/2/2014 Tổng hợp 1815
2 Tình hình cúm ngày 10/02/2014 Tổng hợp 1689
3 Tình hình cúm ngày 09/12/2013 Tổng hợp 1667
4 Tình hình cúm H7/N9 ngày 09/07/2013 Tổng hợp 1947
5 Tình hình cúm A/H7N9 ngày 12/6/2013 Tổng hợp 2041
6 Tình hình cúm A/H7N9 ngày 10/6/2013 Tổng hợp 1866
7 Tình hình cúm A/H7N9 ngày 06/05/2013 Tổng hợp 1915
8 Tình hình cúm A/H7N9 ngày 30/05/2013 Tổng hợp 1900
9 Tình hình cúm A/H7N9 ngày 21/05/2013 Tổng hợp 2157
10 Tình hình cúm A/H7N9 ngày 15/5/2013 Tổng hợp 1941

Trang 1 trong tổng số 4

Social Determinants Network