Bạn đang ở : Trang chủ Dịch bệnh - thảm hoạ Cảnh báo dịch

Cảnh báo dịch bệnh

Thông tin, các cảnh báo, các chính sách của các cơ quan y tế và chính phủ nhằm phòng ngừa, khống chế không để xảy ra dịch

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Điểm tin dịch 11/4/2016 Tổng hợp 1168
2 Điểm tin tình hình dịch 16/11/2015 Tổng hợp 989
3 Điểm tin tinh hình dịch 13/11/2015 Tổng hợp 1001
4 Điểm tin tình hình dịch 12/11/2015 Tổng hợp 1011
5 Điểm tin tình hình dịch 10/11/2015 Tổng hợp 976
6 Điểm tin tình hình dịch 2/11/2015 Tổng hợp 1089
7 Điểm tin tình hình dịch 30/10/2015 Tổng hợp 1017
8 Điểm tin tình hình dịch 12/10/2015 Tổng hợp 1127
9 Dịch bệnh cập nhật Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Admin 1731
10 Điểm tin tình hình dịch 6/10/2015 Tổng hợp 1237
11 Dịch bệnh cập nhật Ngày 01 tháng 10 năm 2015 Tổng hợp 1102
12 Dịch bệnh cập nhật Ngày 28 tháng 9 năm 2015 Admin 1156
13 Dịch bệnh cập nhật Ngày 03 tháng 07 năm 2015 Tổng hợp 1388
14 Dịch Mers cập nhật ngày 29/6/2015 Tổng hợp 1277
15 Dịch Mers Tổng hợp 1178
16 Nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng Tổng hợp 1467
17 Cảnh giác bệnh tay chân miệng ở trẻ lớn Tổng hợp 1712
18 Đã tìm ra vắc xin phòng bệnh tay, chân, miệng Báo Hà Nội 1790
19 Tình hình tay chân miệng ngày 12/5/2013 Tổng hợp 1914
20 Các công văn của chính phủ, các bộ ngành nhằm khống chế dịch IHPH 1701
21 Bản đồ dịch bệnh toàn cầu WHO 3016

Social Determinants Network