Bạn đang ở : Trang chủ Dịch bệnh - thảm hoạ Cảnh báo dịch

Cảnh báo dịch bệnh

Thông tin, các cảnh báo, các chính sách của các cơ quan y tế và chính phủ nhằm phòng ngừa, khống chế không để xảy ra dịch

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Điểm tin dịch 11/4/2016 Tổng hợp 1223
2 Điểm tin tình hình dịch 16/11/2015 Tổng hợp 1052
3 Điểm tin tinh hình dịch 13/11/2015 Tổng hợp 1062
4 Điểm tin tình hình dịch 12/11/2015 Tổng hợp 1069
5 Điểm tin tình hình dịch 10/11/2015 Tổng hợp 1034
6 Điểm tin tình hình dịch 2/11/2015 Tổng hợp 1158
7 Điểm tin tình hình dịch 30/10/2015 Tổng hợp 1074
8 Điểm tin tình hình dịch 12/10/2015 Tổng hợp 1180
9 Dịch bệnh cập nhật Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Admin 1789
10 Điểm tin tình hình dịch 6/10/2015 Tổng hợp 1298
11 Dịch bệnh cập nhật Ngày 01 tháng 10 năm 2015 Tổng hợp 1157
12 Dịch bệnh cập nhật Ngày 28 tháng 9 năm 2015 Admin 1218
13 Dịch bệnh cập nhật Ngày 03 tháng 07 năm 2015 Tổng hợp 1449
14 Dịch Mers cập nhật ngày 29/6/2015 Tổng hợp 1339
15 Dịch Mers Tổng hợp 1240
16 Nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng Tổng hợp 1548
17 Cảnh giác bệnh tay chân miệng ở trẻ lớn Tổng hợp 1779
18 Đã tìm ra vắc xin phòng bệnh tay, chân, miệng Báo Hà Nội 1862
19 Tình hình tay chân miệng ngày 12/5/2013 Tổng hợp 1976
20 Các công văn của chính phủ, các bộ ngành nhằm khống chế dịch IHPH 1772
21 Bản đồ dịch bệnh toàn cầu WHO 3110

Social Determinants Network