Bạn đang ở : Trang chủ Dịch bệnh - thảm hoạ Cảnh báo dịch

Cảnh báo dịch bệnh

Thông tin, các cảnh báo, các chính sách của các cơ quan y tế và chính phủ nhằm phòng ngừa, khống chế không để xảy ra dịch

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Điểm tin dịch 11/4/2016 Tổng hợp 921
2 Điểm tin tình hình dịch 16/11/2015 Tổng hợp 748
3 Điểm tin tinh hình dịch 13/11/2015 Tổng hợp 769
4 Điểm tin tình hình dịch 12/11/2015 Tổng hợp 791
5 Điểm tin tình hình dịch 10/11/2015 Tổng hợp 758
6 Điểm tin tình hình dịch 2/11/2015 Tổng hợp 824
7 Điểm tin tình hình dịch 30/10/2015 Tổng hợp 773
8 Điểm tin tình hình dịch 12/10/2015 Tổng hợp 925
9 Dịch bệnh cập nhật Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Admin 1510
10 Điểm tin tình hình dịch 6/10/2015 Tổng hợp 938
11 Dịch bệnh cập nhật Ngày 01 tháng 10 năm 2015 Tổng hợp 865
12 Dịch bệnh cập nhật Ngày 28 tháng 9 năm 2015 Admin 928
13 Dịch bệnh cập nhật Ngày 03 tháng 07 năm 2015 Tổng hợp 1190
14 Dịch Mers cập nhật ngày 29/6/2015 Tổng hợp 1003
15 Dịch Mers Tổng hợp 970
16 Nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng Tổng hợp 1156
17 Cảnh giác bệnh tay chân miệng ở trẻ lớn Tổng hợp 1469
18 Đã tìm ra vắc xin phòng bệnh tay, chân, miệng Báo Hà Nội 1527
19 Tình hình tay chân miệng ngày 12/5/2013 Tổng hợp 1692
20 Các công văn của chính phủ, các bộ ngành nhằm khống chế dịch IHPH 1466
21 Bản đồ dịch bệnh toàn cầu WHO 2691

Social Determinants Network