Bạn đang ở : Trang chủ Dịch bệnh - thảm hoạ Cảnh báo dịch

Cảnh báo dịch bệnh

Thông tin, các cảnh báo, các chính sách của các cơ quan y tế và chính phủ nhằm phòng ngừa, khống chế không để xảy ra dịch

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Điểm tin dịch 11/4/2016 Tổng hợp 1266
2 Điểm tin tình hình dịch 16/11/2015 Tổng hợp 1093
3 Điểm tin tinh hình dịch 13/11/2015 Tổng hợp 1124
4 Điểm tin tình hình dịch 12/11/2015 Tổng hợp 1117
5 Điểm tin tình hình dịch 10/11/2015 Tổng hợp 1081
6 Điểm tin tình hình dịch 2/11/2015 Tổng hợp 1209
7 Điểm tin tình hình dịch 30/10/2015 Tổng hợp 1119
8 Điểm tin tình hình dịch 12/10/2015 Tổng hợp 1227
9 Dịch bệnh cập nhật Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Admin 1835
10 Điểm tin tình hình dịch 6/10/2015 Tổng hợp 1354
11 Dịch bệnh cập nhật Ngày 01 tháng 10 năm 2015 Tổng hợp 1205
12 Dịch bệnh cập nhật Ngày 28 tháng 9 năm 2015 Admin 1273
13 Dịch bệnh cập nhật Ngày 03 tháng 07 năm 2015 Tổng hợp 1496
14 Dịch Mers cập nhật ngày 29/6/2015 Tổng hợp 1389
15 Dịch Mers Tổng hợp 1285
16 Nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng Tổng hợp 1606
17 Cảnh giác bệnh tay chân miệng ở trẻ lớn Tổng hợp 1835
18 Đã tìm ra vắc xin phòng bệnh tay, chân, miệng Báo Hà Nội 1920
19 Tình hình tay chân miệng ngày 12/5/2013 Tổng hợp 2027
20 Các công văn của chính phủ, các bộ ngành nhằm khống chế dịch IHPH 1835
21 Bản đồ dịch bệnh toàn cầu WHO 3164

Social Determinants Network