Bạn đang ở : Trang chủ Dịch bệnh - thảm hoạ Cảnh báo dịch

Cảnh báo dịch bệnh

Thông tin, các cảnh báo, các chính sách của các cơ quan y tế và chính phủ nhằm phòng ngừa, khống chế không để xảy ra dịch

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Điểm tin dịch 11/4/2016 Tổng hợp 1079
2 Điểm tin tình hình dịch 16/11/2015 Tổng hợp 896
3 Điểm tin tinh hình dịch 13/11/2015 Tổng hợp 912
4 Điểm tin tình hình dịch 12/11/2015 Tổng hợp 930
5 Điểm tin tình hình dịch 10/11/2015 Tổng hợp 892
6 Điểm tin tình hình dịch 2/11/2015 Tổng hợp 992
7 Điểm tin tình hình dịch 30/10/2015 Tổng hợp 933
8 Điểm tin tình hình dịch 12/10/2015 Tổng hợp 1045
9 Dịch bệnh cập nhật Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Admin 1651
10 Điểm tin tình hình dịch 6/10/2015 Tổng hợp 1138
11 Dịch bệnh cập nhật Ngày 01 tháng 10 năm 2015 Tổng hợp 1024
12 Dịch bệnh cập nhật Ngày 28 tháng 9 năm 2015 Admin 1070
13 Dịch bệnh cập nhật Ngày 03 tháng 07 năm 2015 Tổng hợp 1308
14 Dịch Mers cập nhật ngày 29/6/2015 Tổng hợp 1168
15 Dịch Mers Tổng hợp 1097
16 Nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng Tổng hợp 1339
17 Cảnh giác bệnh tay chân miệng ở trẻ lớn Tổng hợp 1618
18 Đã tìm ra vắc xin phòng bệnh tay, chân, miệng Báo Hà Nội 1697
19 Tình hình tay chân miệng ngày 12/5/2013 Tổng hợp 1825
20 Các công văn của chính phủ, các bộ ngành nhằm khống chế dịch IHPH 1609
21 Bản đồ dịch bệnh toàn cầu WHO 2899

Social Determinants Network