Bạn đang ở : Trang chủ Dân số học & sức khỏe quần thể người

Dân số học & Sức khỏe quần thể người

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DEMOGRAPHY (DÂN SỐ HỌC) DR. RIZWAN SAEED 4155
2 SỨC KHỎE PHỤ NỮ TOÀN CẦU (Women’s Health) GS.TS Lê Hoàng Ninh 2162
3 The Impact of Demographics on Public Health GS.TS Lê Hoàng Ninh 2039
4 Sức Khỏe Toàn Cầu và Giới Tính (Global Health and Gender) GS.TS Lê Hoàng Ninh 2104
5 Human Population Growth Administrator 1905
6 Life Tables Marie Diener-West, PhD & Sukon Kanchanaraksa, PhD 1900
7 Global Health Risks: Selected figures and tables WHO 1690
8 Global Burden of Disease Cathy Hoelzer, MPH, PA-C 1873
9 DEMOGRAPHY AND DEVELOPMENT GS.TS Lê Hoàng Ninh 1891
10 Ratio, Rate, and Probability Stan Becker, PhD 1881
11 Sources of Demographic Data Stan Becker, PhD 1853
12 TÍNH ĐỘNG Ở QUẦN THỂ NGƯỜI (HUMAN POPULATION DYNAMICS) GS.TS Lê Hoàng Ninh 1879
13 Dân số trong dịch tễ học (Demography in epidemiology) FETP India 1984
14 QUẦN THỂ & DÂN SỐ HỌC (POPULATION AND DEMOGRAPHY) GS.TS Lê Hoàng Ninh 2228

Social Determinants Network