Bạn đang ở : Trang chủ Dân số học & sức khỏe quần thể người

Dân số học & Sức khỏe quần thể người

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DEMOGRAPHY (DÂN SỐ HỌC) DR. RIZWAN SAEED 3991
2 SỨC KHỎE PHỤ NỮ TOÀN CẦU (Women’s Health) GS.TS Lê Hoàng Ninh 2013
3 The Impact of Demographics on Public Health GS.TS Lê Hoàng Ninh 1889
4 Sức Khỏe Toàn Cầu và Giới Tính (Global Health and Gender) GS.TS Lê Hoàng Ninh 1965
5 Human Population Growth Administrator 1760
6 Life Tables Marie Diener-West, PhD & Sukon Kanchanaraksa, PhD 1746
7 Global Health Risks: Selected figures and tables WHO 1578
8 Global Burden of Disease Cathy Hoelzer, MPH, PA-C 1714
9 DEMOGRAPHY AND DEVELOPMENT GS.TS Lê Hoàng Ninh 1749
10 Ratio, Rate, and Probability Stan Becker, PhD 1737
11 Sources of Demographic Data Stan Becker, PhD 1727
12 TÍNH ĐỘNG Ở QUẦN THỂ NGƯỜI (HUMAN POPULATION DYNAMICS) GS.TS Lê Hoàng Ninh 1723
13 Dân số trong dịch tễ học (Demography in epidemiology) FETP India 1859
14 QUẦN THỂ & DÂN SỐ HỌC (POPULATION AND DEMOGRAPHY) GS.TS Lê Hoàng Ninh 2058

Social Determinants Network