Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 21146
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 7808
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 7828
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 10118
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 41887
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 25454
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 28545
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 17945
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4100
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6000
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 35887
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 12461
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 23893
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 15613
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 184229
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 17485
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 21833
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 9146
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8598
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 30266
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 32446
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 51462
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 11857
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24591
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 24316
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 33273
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 20639
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 26096
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 4422
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4481

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network