Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 25189
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 9750
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 8775
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 10938
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 48593
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 27187
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 30998
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 19316
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4726
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6646
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 37509
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 16680
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 25619
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 23007
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 192627
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 19344
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 25741
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 10522
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9000
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 37558
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 38684
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 59596
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 15600
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25142
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25189
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 35295
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 22164
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 34596
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5179
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4934

Trang 1 trong tổng số 2