Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 16801
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 7153
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 6911
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 9441
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 38444
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 22618
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 25895
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 16754
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 3720
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 5581
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 33017
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 8689
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 21514
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 10761
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 173293
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 15737
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 19791
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 8445
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8416
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 26741
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 27058
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 45995
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 7786
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24181
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 23247
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 31428
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 19010
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 20669
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 3799
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4262

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network