Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 15864
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 6712
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 6419
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 9185
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 36450
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 21796
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 25291
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 16420
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 3532
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 5424
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 31625
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 7845
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 21006
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 10012
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 169819
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 15338
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 18903
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 8197
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8322
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 24909
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 25365
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 43407
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 6935
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24016
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 22945
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 30919
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 18514
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 19474
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 3571
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4166

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network