Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 14875
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 6016
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 5414
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 8368
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 30377
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 19552
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 23829
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 14784
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 2818
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 4842
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 27510
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 6782
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 19757
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 9003
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 164287
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 14365
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 16761
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 7043
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 7859
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 21317
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 23196
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 38755
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 5582
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 23208
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 21223
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 29729
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 17675
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 15429
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 2915
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 3714

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network