Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 22927
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 7992
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 8066
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 10327
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 43482
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 25929
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 29311
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 18284
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4268
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6153
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 36426
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 14403
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 24400
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 17682
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 187041
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 18055
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 22639
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 9457
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8704
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 31908
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 34138
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 53034
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 13557
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24708
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 24581
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 33944
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 20918
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 27149
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 4600
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4576

Trang 1 trong tổng số 2