Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 15529
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 6447
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 6037
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 8904
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 34147
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 20788
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 24769
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 15762
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 3344
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 5271
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 30028
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 7494
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 20568
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 9614
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 167440
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 14999
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 17939
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 7914
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8206
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 23530
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 24393
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 41389
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 6361
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 23837
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 22458
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 30503
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 18191
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 18362
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 3322
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4078

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network