Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 19130
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 7537
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 7425
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 9811
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 40173
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 23513
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 27298
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 17352
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 3969
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 5805
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 34861
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 10499
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 22844
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 13011
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 178961
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 16534
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 20925
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 8835
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8515
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 28542
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 29858
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 49296
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 9471
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24397
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 23749
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 32226
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 19989
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 24507
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 4166
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4377

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network