Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 15026
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 6118
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 5532
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 8489
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 31265
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 19881
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 24042
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 15028
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 2929
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 4932
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 28119
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 6921
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 19946
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 9127
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 165012
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 14520
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 17018
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 7257
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 7942
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 21950
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 23453
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 39403
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 5779
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 23327
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 21511
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 29908
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 17821
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 16224
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 2996
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 3804

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network