Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 24878
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 9223
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 8561
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 10693
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 46978
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 26819
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 30605
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 18956
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4538
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6436
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 37126
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 16186
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 25290
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 21544
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 191065
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 18927
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 24570
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 10101
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8877
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 35692
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 37564
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 57624
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 15149
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24963
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 24935
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 34881
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 21561
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 29282
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 4919
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4759

Trang 1 trong tổng số 2