Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 14747
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 5935
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 5289
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 8170
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 28888
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 19057
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 23629
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 14623
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 2742
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 4752
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 26832
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 6644
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 19439
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 8866
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 163334
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 14232
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 16462
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 6846
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 7768
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 20859
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 22907
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 38096
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 5386
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 23079
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 20907
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 29458
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 17536
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 14870
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 2852
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 3646

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network