Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 25401
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 9958
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 8921
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 11063
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 49303
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 27416
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 31289
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 19441
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4841
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6858
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 37709
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 16967
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 25790
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 23722
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 193543
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 19626
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 26341
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 10711
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 9055
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 38384
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 39549
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 60721
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 15921
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 25245
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 25344
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 35560
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 22729
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 36056
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 5334
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4992

Trang 1 trong tổng số 2