Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 15392
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 6345
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 5891
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 8792
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 33357
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 20540
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 24552
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 15537
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 3224
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 5171
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 29428
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 7355
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 20402
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 9472
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 166635
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 14861
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 17614
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 7708
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8129
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 22985
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 24072
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 40671
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 6198
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 23708
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 22208
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 30340
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 18099
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 17867
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 3218
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4008

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network