Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 23941
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 8415
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 8248
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 10470
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 44565
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 26245
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 30066
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 18510
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 4360
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 6271
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 36731
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 15294
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 24829
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 19827
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 188709
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 18457
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 23442
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 9697
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8772
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 32868
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 35571
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 54560
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 14410
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 24807
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 24729
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 34324
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 21134
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 27790
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 4730
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 4648

Trang 1 trong tổng số 2