Bạn đang ở : Trang chủ Bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và cách phòng chống

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 BỆNH SỐT MÒ (Febris Orientalis) Administrator 15258
2 BỆNH SỐT ĐĂNG GƠ, SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (Febris Dengue, Febris Dengue haemorrhagia) Administrator 6258
3 BỆNH SÁN LÁ RUỘT (Fasciolopsiasis) Administrator 5737
4 BỆNH SÁN LÁ PHỔI (Paragonimiasis) Administrator 8684
5 BỆNH SÁN LÁ GAN (Bệnh sán lá gan nhỏ: Clonorchiasis) Administrator 32558
6 BỆNH SÁN DÂY (Taeniasis) Administrator 20229
7 BỆNH QUAI BỊ (Parotitis) Administrator 24352
8 BỆNH PHONG (Lepra) Administrator 15344
9 BỆNH NÔ-CA-ĐI-A (Nocardiosis) Administrator 3119
10 BỆNH MẮT HỘT (Trachoma) Administrator 5075
11 BỆNH LỴ TRỰC TRÙNG (Dysenteria) Administrator 28998
12 BỆNH LỴ A-MÍP (Amoebiasis) Administrator 7178
13 BỆNH LIÊN CẦU LỢN (Streptococcosis suis hominis) Administrator 20220
14 BỆNH LẬU (Gonorrhoea) Administrator 9325
15 BỆNH LAO PHỔI (Tuberculosis) Administrator 165991
16 BỆNH HO GÀ (Pertussis) Administrator 14725
17 BỆNH DO VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) (Acquis immunideficientis syndromi) Administrator 17377
18 BỆNH DO VI RÚT HÉC-PÉC (Maladus Herpesviruso) Administrator 7536
19 BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT HANTAN (Febris haemorrhagia Hantaviruso) Administrator 8060
20 BỆNH GIUN MÓC/GIUN MỎ (Ancylostomiasis/necatoriasis) Administrator 22534
21 BỆNH GIUN LƯƠN (Strongyloidiasis) Administrator 23826
22 BỆNH GIUN KIM Administrator 40116
23 BỆNH GIANG MAI (Syphilis) Administrator 6036
24 BỆNH ĐẬU MÙA (Variola) Administrator 23583
25 BỆNH DỊCH HẠCH (Pestis) Administrator 21929
26 BỆNH DẠI (Rabies) Administrator 30174
27 BỆNH CÚM A/H5N1 (Influenza A/H5N1) NIHE 18006
28 BỆNH CÚM (Influenza) Administrator 17418
29 BỆNH DO CỜ - LA - MY - ĐI - A (Chlamydiasis trachomatis infection of the adult) Administrator 3126
30 BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM MIỆNG, VIÊM TIM DO VI RÚT CỐC-XÁC-KI (Maladus Coxsackieviruso) Administrator 3940

Trang 1 trong tổng số 2

Social Determinants Network