Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục

Đào tạo liên tục

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Y tế công cộng dựa trên chứng cứ GS.TS Lê Hoàng Ninh 1288
2 Quản lý mâu thuẫn GS.TS Lê Hoàng Ninh 1298
3 Điều hành cuộc họp hiệu quả GS.TS Lê Hoàng Ninh 1258
4 Kỹ năng ra quyết định GS.TS Lê Hoàng Ninh 1360
5 Kỹ năng động viên GS.TS Lê Hoàng Ninh 1257

Social Determinants Network