Bạn đang ở : Trang chủ Đào tạo liên tục

Đào tạo liên tục

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Y tế công cộng dựa trên chứng cứ GS.TS Lê Hoàng Ninh 1589
2 Quản lý mâu thuẫn GS.TS Lê Hoàng Ninh 1576
3 Điều hành cuộc họp hiệu quả GS.TS Lê Hoàng Ninh 1522
4 Kỹ năng ra quyết định GS.TS Lê Hoàng Ninh 1690
5 Kỹ năng động viên GS.TS Lê Hoàng Ninh 1567

Social Determinants Network